Het historisch hart van Capelle

Update 26 maart 2020:

De hieronder vermelde sluiting van het Van Cappellenhuis duurt tot en met 1 juni 2020. Alle activiteiten en exposities tot die datum zijn geannuleerd. Voor 6 juni staat nog één concert gepland: het slotconcert van dit seizoen. Op dit moment is nog niet bekend of dat wel doorgaat. Zodra er meer bekend is over eventuele maatregelen van de overheid na 1 juni, zullen we op deze plaats aangeven hoe het Van Cappellenhuis daarnaar handelt.

Mededeling van 15 maart  2020

MEDEDELING I.V.M. DE (NIEUWE) OVERHEIDSMAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN HET CORONA-VIRUS

Naar aanleiding van de aanvullende overheidsmaatregelen waarbij café's, restaurants en sportkantines zijn gesloten tot en met 6 april en de achtergrond daarvan (de vorming van groepen in een beperkte ruimte te voorkomen), is besloten alle activiteiten (cursussen, concerten en andere voorstellingen, verhuur, huwelijken) van het Van Cappellenhuis op te schorten tot in elk geval 6 april.

Zodra de overheid met nieuwe informatie komt, zal het besluit zonodig aangepast worden.

----------------------------------------------------------

Klik hier voor het cultureel jaarverslag 2019

Mededeling van 14 maart 2020:

Culturele activiteiten
Het Van Cappellenhuis annuleert alle culturele activiteiten (inclusief de kunstgeschiedeniscursus op vrijdag) tot en met 31 maart. T.z.t. wordt bekeken of een activiteit alsnog uitgevoerd kan worden. Als er aanvullende maatregelen door de overheid genomen worden, zal het Van Cappellenhuis het beleid daaraan aanpassen.

Huwelijken en overige verhuur
Voor huwelijken en andere verhuringen geldt dat in onderling overleg bekeken wordt of deze uitgesteld moeten worden of kunnen doorgaan. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op het overheidsadvies aan ouderen/kwetsbaren om bijeenkomsten te mijden. Ook dient – indien van toepassing- dat er voldoende vrijwilligers van het Van Cappellenhuis bereid gevonden worden te assisteren als gastvrouw of gastheer.

Er geldt in afwijking van wat de overheid heeft aangegeven een maximum van 50 personen voor activiteiten in het Van Cappellenhuis. Er zijn doorgaans namelijk ook anderen in het gebouw en sommige ruimten zijn zeer klein. Er wordt aan bezoekers dringend verzocht in de garderobe – zeer klein van omvang- slechts met één persoon tegelijk aanwezig te zijn. Ook overigens wordt bekeken of en welke aanvullende maatregelen er genomen moeten worden voor een goed verloop van de betreffende activiteit.

Tot slot
Wij komen met deze maatregelen tegemoet aan de zorg voor u en onze vrijwilligers voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. Rest ons de hoop uit te spreken dat we elkaar over niet al te lange tijd weer kunnen ontmoeten in ons mooie Van Cappellenhuis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Van Cappellenhuis voor trouwen, verhuur; kunst & cultuur
Het Van Cappellenhuis ligt midden in het historisch hart van Capelle aan den IJssel, onderdeel van de Rotterdamse regio. Een historisch gebouw aan de Hollandsche IJssel waar nu gewerkt, geëxposeerd, vergaderd, getrouwd en geëxperimenteerd wordt. Waar workshops en brainstormsessies, concerten en voorstellingen, lezingen, vergaderingen en inspiratiesessies plaatsvinden. Plan uw bezoek, huur een ruimte en organiseer een evenement of workshop.

Het culturele programma
Kijk op de reviewpagina (met ook de foto's van optredens, o.a. van fotograaf Arie Kers) voor wat u misschien gemist heeft, of wat u juist meebeleefd heeft in het fraaie Van Cappellenhuis.in het vorige seizoen.

Extra voorstellingen in het kader van 75 jaar vrijheid:

Informatie over sfeervol in het huwelijktreden

Informatie over verhuur van ruimten

Of kijk eens in het archief

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers:

Twee van de foto's die hierboven te zien zijn, tonen het Van Cappellenhuis in een feërieke sfeer. Lees hier meer over de fotografe en de totstandkoming van de foto's.+

 

Cultuur

Een podium en expositieruimte voor concerten, voorstellingen, lezingen en tentoonstellingen.

Verhuur

Een locatie voor zowel zakelijke als privé evenementen van breakout sessies tot private dining.

Huwelijk

Schitterende locatie voor de mooiste dag van jullie leven aan de romantische Hollandse IJssel.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de culturele activiteiten.