Over ons

Het Van Cappellenhuis werd eind negentiende eeuw gesticht door Anna Maria van Cappellen als oude mannen- en vrouwenhuis. Vandaag zijn we een creatieve plek waar gewerkt wordt, voorstellingen en tentoonstellingen georganiseerd worden en mensen samen komen. Een gebouw waar bedrijven, cultuur en publiek elkaar tegenkomen. Anna Maria's oude gedachtegoed waarmee ze het Van Cappellenhuis initieerde is nog steeds de inspiratiebron voor onze activiteiten: de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het vormgeven en mooier maken van onze stad. Vanuit samenwerking en belangeloze partnerships, met onder andere de Gemeente Capelle aan den IJssel en Maximum bv, en de genereuze inzet van veel Capellenaren, behouden we dit historische gebouw met haar gedachtegoed niet alleen voor het publiek en toekomstige generaties, maar wordt ze actief gebruikt door het bedrijfsleven, gemeente en inwoners. 

Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat

Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat heeft als doel het mede duurzaam exploiteren van het Van Cappellenhuis onder meer door het organiseren van culturele activiteiten. De stichting organiseert voorstellingen en exposities. Ook is de stichting verantwoordelijk voor huwelijken en evenementen. De stichting werkt nauw samen met de Gemeente Capelle aan den IJssel, Maximum bv, de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en verschillende scholen. 

Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat onderschrijft de richtlijnen van governance code cultuur www.governancecodecultuur.nl

Geschiedenis en Bouwstijl

De Van Cappellenstichting is opgericht door Anna Maria van Cappellen en haar echtgenoot Johannes Nolen. In 1892 bepaalden ze per testament om na hun overlijden op te richten en te vestigen "een weldadige stichting tot oprichting en instandhouding van een ouden mannen en vrouwenhuis". 

Na het overlijden van Anna Maria in 1893 en van Johannes in 1895 werden de bepalingen uit het testament ten uitvoer gebracht en in 1895 kwamen de bestuursleden, destijds genaamd regenten, van de Van Cappellen Stichting voor de eerste maal bijeen. Daarmee kwam de wens van een moderne woonvoorziening voor ouderen tot stand. 

Het kapitaal waarmee de Van Cappellen Stichting het pand liet bouwen was afkomstig uit de erfenis van Pieter van Cappellen, een oom van Anna Maria van Cappellen. Pieter was in 1851-1852 raadslid van Capelle aan den IJssel en daarna tot zijn dood wethouder van deze gemeente. Zo is het Van Cappellenhuis vanaf haar begin niet alleen verbonden aan de Van Cappellen Stichting en de gegoede burgerij maar ook de gemeente Capelle aan den IJssel.


Eind negentiende eeuw ontwierp Augustinus Nolen, voor de bouwkosten van fl 35.000 het pand aan de Dorpsstraat 164.
De architect meldde bij de indiening van zijn ontwerp dat hij, gezien het budget, rekening had gehouden met ‘den grootste eenvoud’. Dit betekent onder andere dat het gebouw destijds gewaardeerde details als glas-in-loodramen, gekleurde tegeltjes en gebeeldhouwde plafonds miste. Toch waren er opvallende onderdelen in het interieurontwerp, zoals een massief eiken voordeur met koperbeslag, een ruime vestibule en hal en een brede trap met balustrade.
In de negentiende eeuw grepen architecten graag terug op oudere, klassieke bouwvormen. Augustinus sloot zich bij deze trend aan. Het gebouw is ontworpen in de neorenaissancestijl. Deze stijl wordt gekenmerkt door de bouw in baksteen, verdeeld door horizontale banden in contrasterende stenen en trapgevels. Ook de zadeldaken met dakkapellen en de bogen met natuurstenen sluitsteen zijn daar kenmerken van. Het Vredespaleis in Den Haag is een van de duidelijkste voorbeelden van negentiende-eeuwse Hollandse neorenaissance.

Voor meer informatie over de historie van het gebouw verwijzen wij u naar het boek "De geschiedenis van de Van Cappellen Stichting. Van behoeftigen bejaarden naar algemene belangen", verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de culturele activiteiten.