Over ons

Het Van Cappellenhuis werd eind negentiende eeuw gesticht als oude mannen- en vrouwenhuis. Daarmee was de opdracht in het testament van de naamgeefster van het gebouw, Anna Maria van Cappellen, uitgevoerd.

Na de sluiting in de jaren zeventig van de vorige eeuw vond de Capelse Muziekschool er zijn thuisbasis. Vandaag zijn we - weer- een creatieve plek waar er commercieel gewerkt wordt (een van de initiatiefnemers, voorheen Maximum, nu Radancy-Nederland geheten, heeft er zijn domicilie) en waar er culturele activiteiten plaatsvinden met muziek(theater)voorstellingen en tentoonstellingen. In een publiek-private samenwerking is het gebouw en de tuin voor het publiek toegankelijk. Het van Cappellenhuis is er namelijk voor de mensen in Capelle aan den IJssel en wijde omgeving.

Anna Maria's gedachte was een huis voor ouderen te stichten en het huis nauw te verbinden met de gemeenschap in Capelle aan den IJssel. Indachtig hieraan willen we dat het Van Cappellenhuis verbonden is en blijft met Capelle aan den IJssel. Dat is ook nodig om dit pand in de oude dorpskern als een fraai monument uit de geschiedenis van Capelle aan den IJssel levend te houden.

In het Van Cappellenhuis zijn twee stichtingen en een BV actief.

Per 1 oktober 2023 is de secretarisfunctie vacant.
Belangstelling om secretaris van het Van Cappellenhuis te worden?
Lees hier meer over de secretarisvacature van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat.

Er is een Besloten Vennootschap, die de eigenaar van het pand is en waarin de gemeente Capelle aan den IJssel en de buurtvereniging Oude Kern participeren. Tot eind 2021 was ook Radancy (Maximum) aandeelhouder, maar hun aandelen zijn verkocht aan de gemeente.Radancy blijft het pand de komende jaren wel huren. Daarnaast is de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat opgericht. Deze heeft volgens de statuten twee opdrachten:

  • De ene opdracht is het gebouw mede te exploiteren door er huwelijken te laten plaatsvinden en ook overigens inkomsten uit verhuur te verwerven.
  • De tweede opdracht, aan de eerste gelijkwaardig, is een cultureel programma te verzorgen.

Deze laatste functie wordt vanaf 1 januari 2020 vervuld door Stichting Cultuur aan de IJssel.. De oprichting van deze stichting bleek noodzakelijk om de ANBi-status te verkrijgen. Daardoor kunnen schenkers gebruik maken van de aftrekregelingen van de Belastingdienst. De Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat kan deze status om juridische redenen niet bemachtingen.

Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat en Stichting Cultuur aan de IJssel

Na de restauratie in 2007 en met het toekennen van een nieuwe bestemming aan het pand, voelen wij, medewerkers en besturen van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat en Stichting Cultuur aan de IJssel, ons nog altijd sterk verbonden met de inwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom is het streven zoveel mogelijk Capellenaren te laten genieten van dit historische gebouw en de mogelijkheden die het biedt. Ook de gemeente maakt voor speciale gelegenheden gebruik van het gebouw, zoals bij officiële ontvangsten en het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen.

De stichting Cultuur aan de Dorpsstraat heeft als doel het mede duurzaam exploiteren van het Van Cappellenhuis onder meer door het organiseren van culturele activiteiten. Sinds 1 januari 2020 verzorgt Stichting Cultuur aan de IJssel deze activiteiten namens de eerstgenoemde stichting. Die is verantwoordelijk voor huwelijken en evenementen.

De stichtingen werken nauw samen met de gemeente Capelle aan den IJssel, het bedrijf dat in het pand is gevestigd (voorheen Maximum geheten, nu Radancy), de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en verschillende scholen. 

Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat en Stichting Cultuur aan de IJssel onderschrijven de richtlijnen van governance code cultuur www.governancecodecultuur.nl

Stichting Cultuur aan de IJssel heeft de culturele ANBI-status

Deze stiching heeft de culturele anbi-status van de belastingdienst. verkregen.

Gegevens:
website: www.cultuuraandeijssel.nl;
nummer Kamer van Koophandel: 74757067;
Rsin-nummer: 860015646;
culturele anbi-status sinds 6 mei 2019.

Zie ook www.cultuuraandeijssel.nl.

Belangstelling voor het vriendenfonds? Klik hier!

 

Geschiedenis en Bouwstijl

In 1892 bepaalden Anna Maria van Cappellen en haar echtgenoot Johannes Nolen per testament om na hun overlijden op te richten en te vestigen "een weldadige stichting tot oprichting en instandhouding van een ouden mannen en vrouwenhuis". 

Na het overlijden van Anna Maria in 1893 en van Johannes in 1895 werden de bepalingen uit het testament ten uitvoer gebracht en in 1895 kwamen de bestuursleden - destijds genaamd regenten - van de Van Cappellen Stichting voor de eerste maal bijeen. Daamee kwam de wens van een moderne woonvoorziening voor ouderen tot stand. 

Het kapitaal waarmee de Van Cappellen Stichting het pand liet bouwen was afkomstig uit de erfenis van Pieter van Cappellen, een oom van Anna Maria van Cappellen. Pieter was in 1851-1852 raadslid van Capelle aan den IJssel en daarna tot zijn dood wethouder van deze gemeente. Zo is het Van Cappellenhuis vanaf haar begin niet alleen verbonden met de Van Cappellen Stichting en de gegoede burgerij maar ook met de gemeente Capelle aan den IJssel.

Eind negentiende eeuw ontwierp Augustinus Nolen, een broer van Johannes, voor de bouwkosten van fl 35.000 het pand aan de Dorpsstraat 164.
De architect meldde bij de indiening van zijn ontwerp dat hij, gezien het budget, rekening had gehouden met ‘den grootste eenvoud’. Dit betekent onder andere dat het gebouw destijds gewaardeerde details als glas-in-loodramen, gekleurde tegeltjes en gebeeldhouwde plafonds miste. Toch waren er opvallende onderdelen in het interieurontwerp, zoals een massief eiken voordeur met koperbeslag, een ruime vestibule en hal en een brede trap met balustrade.
In de negentiende eeuw grepen architecten graag terug op oudere, klassieke bouwvormen. Augustinus sloot zich bij deze trend aan. Het gebouw is ontworpen in de neorenaissancestijl. Deze stijl wordt gekenmerkt door de bouw in baksteen, verdeeld door horizontale banden in contrasterende stenen en met trapgevels. Ook de zadeldaken met dakkapellen en de bogen met natuurstenen sluitsteen zijn daar kenmerken van. Ook in de gevel van het Van Cappellenhuis zie je de z.g. negblokken in de omlijsting van de ramen, Deze wat grotere steen zorgt voor een groter verbindingsoppervlak waardoor de omlijsting van een venster steviger verbonden is met de omringende muur. Vaak worden negblokken op regelmatige afstanden van elkaar geplaatst.

Het Vredespaleis in Den Haag is een van de duidelijkste voorbeelden van negentiende-eeuwse Hollandse neorenaissance.

Voor meer informatie over de historie van het gebouw verwijzen wij u naar het boek "De geschiedenis van de Van Cappellen Stichting. Van behoeftigen bejaarden naar algemene belangen", verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de culturele activiteiten.