Het Vriendenfonds van het Van Cappellenhuis

De vrienden zijn de trouwe bezoekers van ons Van Cappellenhuis: een intiem cultuurpodium nu en in de toekomst. Vrienden steunen het Van Cappellenhuis met een jaarlijkse bijdrage en vormen bij uitstek onze gesprekpartners over ontwikkelingen in en met het Van Cappellenhuis.
Als vriend van het Van Cappellenhuis ontvang je korting op de entreeprijzen van de voorstellingen. Daarnaast gaan we graag in op suggesties en andere ideeën die onze vrienden hebben.

Het van Cappellenhuis is een culturele ANBI-instelling, waardoor giften extra aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Download  hier het document met meer informatie over het Vriedenfonds.