De twee koren

De twee koren

Het Capels Vrouwenkoor en áCapelle koor voor dames van 60+

AL JAREN SUCCESVOL: HET CAPELS VROUWENKOOR
Al jaren repeteert het Capels Vrouwenkoor op woensdagavond van 20-22 uur in het Van Cappellenhuis een repertoire dat varieert van klassiek tot volksmuziek en popnummers. Helaas moest de dirigente als gevolg van de lockdown haar bakens verzetten en is een studie en baan begonnen buiten de muziek. Inmiddels is zeer waarschijnlijk een enthousiaste opvolgster gevonden, waarmee het koor vanaf 1 september de repetities hoopt te hervatten.

Belangstelling?? Mail voor nadere informatie of om vrijblijvend een repetitie bij te wonen naar: jfabrouwer@ziggo.nl

HET CAPELS VROUWENKOOR

Elke woensdagavond, behalve in de schoolvakanties, repeteert het Capels Vrouwenkoor al jaren een zeer gevarieerd repertoire: klassiek, pop, canons, volksliederen etc., etc. Helaas moest de dirigente als gevolg van de lockdown haar bakens verzetten en is een studie en baan begonnen buiten de muziek. Het koor is nu naarstig op zoek naar een enthousiaste opvolger en hoopt daarmee begin september de repetities te hervatten. Mocht de ideale dirigent nog niet gevonden zijn, dan gaat het koor toch vanaf een nader te bepalen datum in september wekelijks repeteren, maar tijdelijk met hulp van een van de koorleden achter de vleugel.

Belangstelling?? Mail voor nadere informatie of om vrijblijvend een repetitie bij te wonen naar:

A CAPELLE, GEZELLIGHEID EN ZINGEN VOOR DAMES VAN 60+

Het Van Cappellenhuis heeft er een koor bij!

 ‘aCapelle’, een koor voor dames van 60+ onder leiding van dirigent Rian van Randwijk repeteert dit seizoen in het Van Cappellenhuis. Plezier is het belangrijkste en daarbinnen werken aan een mooi zangniveau met een zangsysteem dat voor iedereen haalbaar is. Projecten en thema’s van 2 à 3 maanden vormen de basis en ieder project/thema wordt afgesloten met een optreden, eveneens in het Van Cappellenhuis (en wellicht ook nog op 1 à 2 andere locaties). De repetities vinden plaats in de Van Cappellenzaal op dinsdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur en uitloop tot uiterlijk 13.00 uur).

Op 4 juli jl. heeft een eerste open repetitie plaatsgevonden. In augustus of september (de precieze datum wordt later bekend gemaakt) starten de wekelijkse repetities. Wie geïnteresseerd is kan na aanmelding vrijblijvend kennismaken en eventueel al meezingen. Op zaterdag 11 september, tijdens Open Monumentendag en het Open Huis van het Van Cappellenhuis, zal het  kersverse koor van zich laten horen, wederom in een open repetitie, waarbij ieder die dat wil zich binnen de dan geldende coronatoegangsregels, spontaan – dus ook zonder aanmelding vooraf - kan aansluiten.

Belangstelling?? Mail of bel voor nadere informatie of om vrijblijvend een repetitie bij te wonen: