vrijwilligers

Welkom op deze pagina. Vermoedelijk zit gastvrijheid in je DNA en daarom ben je hier. We zijn ook op zoek naar je. We vinden het fijn als je ons team komt versterken. Hieronder vertellen we iets over het Van Cappellenhuis. Maar liever praten we met je en laten we zien wat het Van Cappellenhuis is, mocht je dat nog niet weten.

Zullen we eens nagaan of wij misschien bij elkaar passen?

 • Ik vind het leuk om met mensen om te gaan: ja/nee?
 • Ik vind het prettig om in teamverband bezig te zijn: ja/nee?
 • Ik steek graag de handen uit de mouwen: ja/nee?
 • Ik .......
 • Ik .....

Ja er zijn zoveel vragen te stellen en elke vraag kan je met veel meer dan een eenvoudig ja of nee beantwoorden! Misschien wil je daarom veel liever direct een mail schrijven om een afspraak te maken. Bellen mag ook. Naar onze voorzitter, Theo Smit: 06 54 708 76. Hij kan niet altijd snel reageren, maar lang wachten is er normaal bij hem niet bij.
Wil je eerst meer over het Van Cappellenhuis weten en wat onze vrijwilligers onder meer doen? Lees dan nog even verder.

Er zijn op dit ogenblik geen gastvrouwen trouwen of cultuur nodig. Wel zijn er enkele andere taken waarvoor we vrijwilligers zoekn. Zie onder.

Wat wil je lezen?

Het Van Cappellenhuis: een mooi gebouw aan de Dorpsstraat 164 in Capelle aan den IJssel

Het ligt er zo mooi, in de voormalige oude dorpskern van Capelle, recht tegenover de Dorpskerk. In 1898 werd het gebouw geopend als bejaardenhuis, of zoals wij er nog steeds over spreken, als “oude mannen- en vrouwenhuis”. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw woonden er 5 mannen, 5 vrouwen en 2 echtparen. Dat er echtparen konden wonen was voor die tijd heel revolutionair. Daarnaast was er natuurlijk het personeel. In de jaren 70 werden de eisen die gesteld werden aan bejaardenhuizen veel strenger. Zo moest er een verpleegkundige zijn. Met 14 ouderen waren de kosten per persoon dan natuurlijk wel erg hoog. Met de komst van De Roo van Capelle werd het gebouw buiten gebruik gesteld.

Van 1977 tot 1999 is het gebouw in gebruik geweest als Capelse Muziekschool. De meeste Capellenaren kennen het gebouw dan ook als Capelse Muziekschool. Heel veel kinderen en volwassenen hebben er hun eerste muzieklessen genoten.

Pas na de eeuwwisseling is besloten het gebouw – een rijksmonument – te restaureren en het de huidige bestemming te geven. Vanaf 8 september 2007 kan je er trouwen, een jubileum of een verjaardag vieren of een zakelijke bijeenkomst houden. Daarnaast is het een intiem cultuurpodium, waar een veelheid aan muziekvoorstellingen, kunstlezingen en andere activiteiten plaatsvinden. Ook heeft een van de bedenkers van de huidige opzet, het bedrijf Maximum, er zijn kantoor.

De regentenkamer – de oude bestuurskamer – is een van de weinige in Nederland die nog grotendeels in de oorspronkelijke staat is.

Het Van Cappellenhuis draait volledig op vrijwilligers.

Met de huwelijken en de andere verhuur brengen we geld binnen voor het behoud van het gebouw en om de onkosten te bestrijden. Ook worden de culturele activiteiten eruit bekostigd.

Wat doe je als vrijwilliger??
Er zijn gastvrouwen/gastheren voor trouwen, voor verhuur en voor cultuur. Voor elke groep zijn er ook een of meer coördinatoren. De keuze aan jou.
Niet alle vrijwilligers doen dus hetzelfde. Wel wil iedereen hetzelfde, namelijk dat het Van Cappellenhuis "groeit en bloeit".  

Vrijwilligers cultuur

 • Gastvrouwen/gastheren die assisteren bij culturele activiteiten
  Voorbeelden van werkzaamheden van een gastvrouw/gastheer zijn:
  • het gereedmaken van de ruimte waar de bezoekers ontvangen worden en in de pauze van een concert zijn;
  • het inschenken van koffie, thee en andere dranken; het helpen met opruimen.
 • Vrijwilligers die betrokken willen worden bij de ontwikkeling en voorbereiding van culturele activiteiten of  PR-activiteiten willen verzorgen.
  Voorbeelden van PR-activiteiten zijn:
  • Het verzorgen van de zichtbaarheid op sociale media;
  • het samenstellen en verzenden van digitale nieuwsbrieven.
   Kijk ook eens op de cultuurpagina

Vrijwilligers trouwen

 • Met anderen als gastvrouw/gastheer assisteren bij een huwelijksplechtigheid, zoals het verwelkomen van het bruidspaar, de gasten, het begeleiden van de getuigen naar hun plaatsen, het ontvangen van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • Als (med-)coördinator optreden.
  Dan ben je samen met de andere coördinatoren de eerste die contact heeft met een bruidspaar dat misschien in het Van Cappellenhuis wil trouwen. Meestal gaat dat eerste contact per mail en als beide partijen het nodig vinden, wordt er een afspraak gemaakt in het Van Cappellenhuis. Dat kan ook al voor een rondleiding (zonder enige verplichting).
  Er zijn nu twee coördinatoren en we willen er graag nog eentje bij. Met zijn drieën verdeel je dan de werkzaamheden.
  Kijk ook eens op de trouwpagina's

Vrijwilligers verhuur
Je kan in het gebouw een verjaardag vieren, of een andere heugelijke gebeurtenis. Als je het groot wil doen, kan het alleen als je gebruik maakt van een professionele cateraar. Als je het wat eenvoudiger wil doen, kunnen vrijwilligers daar ook bij helpen. Als gastvrouw/gastheer verhuur kan je dan aan de slag gaan.
Voorbeelden van werkzaamheden van de vrijwilliger verhuur::

 • Je helpt met anderen met het inrichten van de ruimte conform de wensen van de huurder;
 • je treedt op als gastvrouw/gastheer voor de huurder en verzorgt koffie/thee/andere drankjes conform de afspraken met de huurder;
 • je helpt met anderen na afloop met het opruimen en terugzetten van het meubilair in de oorspronkelijke opstelling.

Ook voor de verhuur zijn er coördinatoren. Een van hen heeft na lange tijd besloten ermee op te houden en dus zoeken we een nieuwe.
Kijk ook eens op de verhuurpagina

Hoeveel tijd is er voor nodig?

 • Bij trouwen ben je toch al gauw minimaal 2 uur bezig. Meestal is de plechtigheid ’s middags. Meestal ben je er met zijn tweeën plus een coördinator.
 • Bij verhuur is dat moeilijker aan te geven omdat dit afhangt van de wensen van de huurder. Maar al gauw ben je een paar uur bezig. Normaal gesproken zijn er minimaal 2 vrijwilligers tegelijk.
 • Bij cultuur is dat vaak een middag van 2 tot even 5 uur of een avond van 7 tot 10.30 uur. Daarbij is het natuurlijk ook mogelijk een deel van de middag of avond te assisteren. De frequentie hangt af van het programma en het aantal beschikbare vrijwilligers.

Ontwerper (m/v) van posters en affiches

In het Van Cappellenhuis komen veel creatieve mensen. Musici, toneelspelers, verhalenvertellers bijvoorbeeld. Ook onze vrijwillgiers zijn heel creatief. De een kan heel snel en goed drankjes inschenken, de ander kan als geen ander hartelijk gasten ontvangen en er zijn ook vrijwilligers die vooral achter de scheremen werken. Ben jij van die laatste categoerie? Juist dan hebben we iets heel aardigs voor je te doen: Helpen met het ontwerpen van posters, affiches.

Want ja, als we bezoekers willen werven, moeten we niet alleen via internet reclame maken, maar helpt het ophangen van posters en het uitdelen van flyers ook. Dan moeten we ze wel hebben natuurlijk. Onze vorige ontwerpster heeft een nieuwe baan gekregen en heeft geen tijd meer om vrijwilligerswerk voor het Van Cappellenhuis te doen. Dus vragen we of jij dat wil doen.

We hopen dat je een computer hebt en dat je wel eens vaker dit soort werk gedaan hebt. Je kan het gewoon thuis doen en je brainstormt met de vrijwilligers van PR-werkgroep over de stijl die de poster moet uitstralen. Je maakt een eerste ontwerp met de activiteiten die er de komende maand zijn. Dan geven alle leden van de werkgroep je goede raad: ontbreekt er een activiteit, is een aanvangstijd verkeerd en vaak doen ze ook nog andere suggesties. Daarna kan je de poster afmaken en wordt hij afgedrukt. Maar dat hoef je niet zelf te doen. Dat doet weer een ander namelijk.

We hopen natuurlijk dat een ontwerpprogramma op je computer hebt staan.

Mail of bel naar de voorzitter voor meer informatie: theosmit@kpnplanet.nl of 06 54 708 706, dan kunnen we verd met je praten.

Via deze link kan je een paar van onze posters alvast bekijken: brochure; poster    -   poster verhuur musici  -  poster Open Monumentendag

Een coördinator verhuur ontvangt belangstellenden voor het gebruik van het gebouw om een speciale verjaardag te vieren of een andere gebeurtenis in de persoonlijke of zakelijke sfeer. Elke coördinator informeert de belangstellende(n) over de mogelijkheden, leidt hen in het gebouw rond. De coördinatoren verhuur zijn verantwoordelijk Daarbij zijn natuurlijk de wensen van de huurder belangrijk, maar moet ook rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid en de bescheiden schaal van het pand en dat er sprake is van een rustige woonomgeving.

Wat wij vragen:

 • beschikbaarheid op wisselende momenten en in goed onderling overleg met de andere coördinatoren;
 • ervaring in de dienstverlening of affiniteit daar mee;
 • representativiteit in voorkomen en optreden en goede contactuele eigenschappen;
 • bereidheid om binnen een klein team te werken;
 • zorgvuldigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen;
 • zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • bereidheid om niet alleen organisatorisch en administratief werk te doen maar ook uitvoerend werk bij resp. huwelijken of verhuringen.

Wat wij bieden:

 • vrijwilligerswerk in een fraai gebouw en op een feestelijk of belangrijk moment;
 • werken binnen een klein, ervaren en plezierig team;
 • werken op momenten die in goed onderling overleg te bepalen zijn en zonder de noodzaak bepaalde dag(del)en vooraf voor langere tijd vast te leggen;
 • afwisselend werk; geen huwelijk, geen bruidspaar, geen huurder is immers hetzelfde.

Reageren?

Als je geïnteresseerd bent om je in te zetten als vrijwilliger voor het Van Cappellenhuis en met name als je belangstelling hebt voor de invulling van de coördinators functie, bel of mail dan de voorzitter van de stichting: Theo Smit, e-mail: theosmit@kpnplanet.nl; tel. 06 54 708 706.

Download hier