Het Van Cappellenhuis voor: trouwen,verhuur - kunst & cultuur

Het bestuur van het Van Cappellenhuis zoekt een:
 

VOORZITTER

(onbezoldigde functie)

In het fraaie laat 19e-eeuwse Van Cappellenhuis ontmoeten mensen elkaar bij allerlei feestelijke en inspirerende gelegenheden. Al meer dan vijftien jaar!

De Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten in het Van Cappellenhuis. Het bestuur van de stichting doet dat samen met een grote groep actieve vrijwilligers.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en er is geen vacatiegeld..

Het Van Cappellenhuis blijft altijd in ontwikkeling. In 2022 verwierf de gemeente Capelle aan den IJssel de volledige eigendom van het pand. In de periode 2021 – 2023 werd de Van Cappellenzaal voorzien van een podium, een moderne licht- en geluidsinstallatie en state of the art projectiemogelijkheden. Daarmee wordt de zaal nog beter bruikbaar voor vele uiteenlopende activiteiten: muziek, theater, cursussen, vergaderingen, bruiloften, feesten, recepties etc. In de galerie zijn wisselende maar altijd interessante tentoonstellingen te vinden. Soms van kunstenaars uit Capelle of de regio.

In 2023 – 2024 staat een bestuurlijke transitie te gebeuren. De huidige vrijwilligersorganisatie krijgt een bescheiden beroepsmatige kern voor de programmering van het culturele programma en het beheer van het pand. Maar, vrijwilligers blijven ook in de toekomst de spil vormen waar onze organisatie om draait.

De huidige voorzitter van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat speelt van meet af aan een centrale rol binnen het Van Cappellenhuis. Na een kleine twee decennia heeft hij nu echter zijn terugtreden per per 1 januari 2024 aangekondigd. En dus is het bestuur van de stichting op zoek naar een andere dynamische en inspirerende VOORZITTER.

 

 • Hij of zij gaat, als primus inter pares, leidinggeven aan het bestuur van onze stichting en daarmee aan de activiteiten binnen het Van Cappellenhuis.
 • Hij of zij heeft ervaring met leiding geven elders, heeft affiniteit met de culturele en maatschappelijke functies van het Van Cappellenhuis en ervaring met het werken met een groep actieve vrijwilligers.


De vertrekkende voorzitter van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat leverde ook grote bijdragen aan het financieel, administratief en organisatorisch functioneren van de organisatie en aan het aansturen van de groep vrijwilligers. Daarnaast was hij een belangrijk klankbord voor de culturele programmeur. Een zo omvangrijke inzet verwachten wij niet van zijn opvolger. De culturele programmering zal in de toekomst voor een deel meer beroepsmatig worden ingevuld. De zorg voor de vrijwilligers zal primair aan een van de andere bestuursleden worden toevertrouwd. Maar de voorzitter blijft natuurlijk, samen met het bestuur als geheel, eindverantwoordelijk voor de wijze waarop deze en andere taken worden ingevuld.

De voorzitter die wij zoeken zal vooral als teamleider leidinggeven aan bestuur en vrijwilligers. Zij of hij zal ook de externe contacten met o.a. de omwonenden, met de gemeente, met het Isala theater, de Bibliotheek aan den IJssel en met de cultuursector in het algemeen onderhouden. Ook zal de voorzitter eerste aanspreekpunt zijn voor (mede)financiers van onze activiteiten, zoals de Van Cappellenstichting en andere sponsoren, subsidiegevers en ‘vrienden van’.

De voorzitter zal ook, samen met de penningmeester en andere bestuursleden, een belangrijke rol kunnen spelen bij het verder toekomstbestendig maken van de exploitatie van het fraaie pand (qua financiën, personeel, duurzaamheid). Tenslotte kan de voorzitter een belangrijke initiërende rol spelen bij het ontwikkelen van nog meer mooie activiteiten, zodat de mogelijkheden van het pand optimaal benut worden.

DE VOORZITTER DIE WIJ ZOEKEN:

 • kan goed luisteren maar ook knopen doorhakken
 • is een goede teamspeler maar, van tijd tot tijd, ook een tikkeltje eigenwijs en eigenzinnig;
 • is zakelijk maar ook creatief;
 •  is man of vrouw, jong of oud maar in ieder geval bereid zich een aantal jaren in te zetten
 • kan in Capelle wonen maar ook in de regio;
 • is, waar hij of zij ook vandaan komt en woont, actief betrokken bij het wel en wee van Capelle in het algemeen en de cultuursector in het bijzonder en in staat de banden met andere culturele instellingen nog nauwer aan te halen.

Natuurlijk zoeken wij een ‘schaap met vijf poten’. Maar iets minder mag ook. Niet iedereen kan overal even goed in zijn. Voelt u zich dus vooral vrij om uw belangstelling kenbaar te maken als u niet voor 100% aan al onze wensen kunt voldoen.
 

WAT WIJ BIEDEN:

 • het mooiste gebouw van Capelle;
 • een hecht en plezierig bestuur en een grote groep aardige en actieve vrijwilligers;
 • een platform voor cultuur en ontmoeting dat zijn plek in Capelle wel heeft verworven;
 • een omgeving waar ook ruimte is voor vernieuwing, uitbreiding, eigen initiatief;
 • een gebouw en een organisatie waar veel gebeurt, veel verandert maar ook veel hetzelfde blijft; dat laatste geldt zeker voor een trouw publiek dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd en graag willen behouden.

INTERESSE?
Als u interesse heeft dan kunt u dat kenbaar maken door een mail met een kort CV te sturen aan de voorzitter of vice-voorzitter van ons bestuur, via de onderstaande mailadressen.

INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter Theo Smit (theosmit@kpnplanet.nl / 06 54 708 706) of met de vicevoorzitter Lex Cachet  (cachet@essb.eur.nl / 06 55 107 427). 

In principe zal een commissie uit het bestuur (mogelijk aangevuld met een enkele externe) met iedere kandidaat een eerste gesprek voeren. Indien beide partijen dat zinvol achten zullen één of meer vervolggesprekken volgen. We streven er naar de procedure zo kort mogelijk te houden en uiterlijk in de maand mei een beslissing te nemen.