Terug

Dolf Bausch

In deze periode is er een speciale tentoonstelling met werken van schilder, tekenaar en verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog, Dolf Bausch. Rond de tentoonstelling is ook aandacht geschonken aan het oorlogs- en verzetsverleden van zijn weduwe Betty Bausch-Polak. Zij zet zich nog steeds - ze is inmiddels 97 - zeer actief in om jongeren voorlichting te geven over wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Ze strijdt gepassioneerd tegen discriminatie en voor verdraagzaamheid. Recent ontving ze daarvoor zowel een hoge Duitse onderscheiding als een Koninklijke onderscheiding in ons land. Er heeft ook een opening plaatsgevonden, waarop Mw Bausch mooie woorden sprak over haar motivatie om jongeren te vertellen over de Tweede Wereldoorlog en waarom zoiets nooit meer mag plaatsvinden.

Begin mei herdenken we weer bezetting en bevrijding. Hoewel de 2e Wereldoorlog inmiddels al meer dan zeventig jaar achter ons ligt, zijn er nog steeds mensen die uit eigen ervaring over de gruwelen van die tijd kunnen getuigen.


Een van die mensen is de in Capelle wonende Betty Bausch – Polak. Hoewel ze inmiddels hoogbejaard is  (ze werd geboren op 4 april 1919!) zet ze zich tot op de dag van vandaag onvermoeibaar in om te vertellen over de gruwelen uit de oorlogstijd. In de hoop dat dat nooit meer zal gebeuren.

Betty Polak verloor in de oorlog haar eerste echtgenoot, Philip de Leeuw. Hij pleegde, geholpen door Betty, gewapend verzet tegen de Duitsers. In november 1944 werd hij opgepakt en kort daar na gefusilleerd. 

Betty overleefde met haar broer en zuster de oorlog en maakte daarna een nationale en internationale carrière als ambtenaar bij het ministerie van Landbouw. Ze hertrouwde in de jaren ’60 met de schilder Dolf Bausch. Ze vestigde zich later met hem in Israël, waar Dolf Bausch al vrij snel overleed.

Sinds midden jaren tachtig heeft Betty Bausch zich, veelal samen met haar zuster Lies, die Bergen Belsen overleefde, onvermoeibaar ingezet voor voorlichting aan jongeren over de Holocaust. Ze deed dat in Nederland, maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten. De afgelopen jaren vond haar tomeloze inzet erkenning, in onder meer Duitsland – waar ze het Bundesverdienstkreuz ontving uit handen van toenmalig president Gauck – en in Nederland waar ze recent een Koninklijke onderscheiding ontving.

Betty Bausch woont een deel van het jaar in Capelle en een deel van het jaar in Israel. In Capelle behoort ze tot de trouwe bezoekers van de Luisterkring in het Van Cappellenhuis. Dat bracht haar op het idee om na te gaan of er in de galerie van het Van Cappellenhuis een tentoonstelling georganiseerd zou kunnen worden met werken van haar overleden echtgenoot.  In nauwe samenwerking met Chris Konijnendijk, die de galerie beheert, toont de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat van 9 april tot 6 mei  een ruime doorsnee uit het interessante, veelzijdige  en fascinerende werk van Dolf Bausch.

De tentoonstelling, waar ook werken gekocht konden worden, was in de allereerste plaats een hommage aan de veelzijdige schilder die Dolf Bausch was. Maar het was ook bedoeld als een eerbetoon aan een wel heel bijzondere inwoonster van Capelle aan den IJssel.

De tentoonstelling is op 19 april om 10.30 uur officieel geopend door de burgemeester van Capelle aan den IJssel, Peter Oskam.

Wie meer wil weten over de veelbewogen levensgeschiedenis van Betty Bausch kan dat doen door het boekje te lezen, dat ze samen met haar kort geleden overleden zuster schreef over hun uiteenlopende, maar even dramatische, oorlogservaringen:

Lies Auerbach-Polak, Betty Bausch-Polak en Nanda van der Zee, Bewogen stilte. Oorlogsherinneringen van twee zussen,Kampen, 2004 (bewerkte herdruk, Jeruzalem, 2014). Het boekje is ook te bestellen via email: tsurtsinapublications@gmail.com (www.lulu.com).